Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα σε αυτήν την περιοχή είναι ιδιοκτησία του αντίστοιχου ιδιοκτήτη τους.
Τα σχόλια και όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου είναι ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας © 2003 
Αυτός ο ιστοχώρος έγινε με PostNuke, Ένα λογισμικό σύστημα πύλης ιστού γραμμένο με PHP.
Είναι ελεύθερο λογισμικό που κυκλοφορεί κάτω από την άδεια GNU/GPL.

Web site powered by PostNuke ADODB database library PHP Scripting Language

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments and all the rest are property © 2003 by Unevirsity of Macedonia
This web site was made with PostNuke, a web portal system written in PHP. PostNuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
You can syndicate our news using the file backend.php