Πρόγραμμα ΣπουδώνΜη διαθέσιμες αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος

  • Στα εξάμηνα Α' - Δ' όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά
  • Στα εξάμηνα Ε' - Η'αντιστοιχούν επιπλέον δύο μαθήματα επιλογής
  • Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες εβδομαδιαίως


Προαιρετική Πρακτική Άσκηση: διάρκεια 2-6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του ΣΤ΄εξαμήνου


Ύλη Μαθημάτων Μάρκετινγκ