ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Πρόγραμμα ΣπουδώνΔΕΣ-Γενική Κατεύθυνση
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] [3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο
[5o εξάμηνο
ΔΕΣ-Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
[6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο
ΔΕΣ-Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας
[6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο

Αποστολή τού Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι η προαγωγή και μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και της Εξωτερικής Πολιτικής και Διπλωματίας, των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, καθώς και η κατάρτιση στελεχών για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας, όπως τη στελέχωση φορέων της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με στόχο την υλοποίηση των παραπάνω μαθησιακών επιδιώξεων, το Τμήμα ΔΕΣ παρέχει ένα διευρυμένο φάσμα μαθημάτων προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριές του μία συνολική εικόνα του διεθνούς πολιτικού και οικονομικού γίγνεσθαι, αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες εργασιακές και γνωσιολογικές απαιτήσεις.