Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα ΣπουδώνΛΧΡ-Γενική Κατεύθυνση
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] [3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο
ΛΧΡ-Λογιστικής και Φοροτεχνικής
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο
ΛΧΡ-Χρηματοοικονομικής
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο


Το πρόγραμμα σπουδών και η οργάνωση της διδασκαλίας μεταβάλλονται ώστε να προσαρμόζονται στις αλλαγές και απαιτήσεις της επιστήμης, της οικονομίας και της κοινωνίας. 
Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται συνολικά σε οκτώ εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι οργανωμένη σε εξαμηνιαία βάση με διάκριση σε χειμερινά και εαρινά εξάμηνα. Το σύνολο των εξαμήνων για την απόκτηση του πτυχίου ανέρχεται σε 8. 

Τα μαθήματα που διδάσκονται διακρίνονται σε υποχρεωτικά και σε μαθήματα επιλογής. Ο κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του 46 μαθήματα συνολικά, εκ των οποίων 38 είναι υποχρεωτικά περιλαμβανομένης και της ξένης γλώσσας και τα υπόλοιπα 8 είναι κατ' επιλογήν υποχρεωτικά.