Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών
2017-2018


2016-2017


2015-2016
  1. Οδηγός Σπουδών 2015 - 2016 (.pdf)
  2. Συνοπτικό πρόγραμμα Σπουδών με διδάσκοντες 2015-2016 (.pdf)


2014-2015


2013-2014


2012-2013


2011-2012


2010-2011


2009-2010


2008-2009


2007-2008


2006-2007