Πρόγραμμα Σπουδών
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

2017-2018


2016-2017


2015-2016
  1. Οδηγός Σπουδών 2015 - 2016 (.pdf)
  2. Συνοπτικό πρόγραμμα Σπουδών με διδάσκοντες 2015-2016 (.pdf)