Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Πρόγραμμα ΣπουδώνΕΚΠ - Μαθήματα κορμού
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο
ΕΚΠ - Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο
ΕΚΠ - Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο
Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται απο τις κατευθύνσεις:
α)Κατεύθυνση της Συνεχούς Εκπαίδευσης,
β)Κατεύθυνση της Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Η πρώτη κατεύθυνση στοχεύει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην απόκτηση της εκπαιδευτικής, ψυχολογικής και διοικητικής κατάρτισης, ώστε να μπορούν να εργαστούν ως ειδικοί στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση.
Η δεύτερη κατεύθυνση στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για την λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ(8)εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο κύκλους σπουδών, διάρκειας δύο ετών ο καθένας. Ο πρώτος κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους φοιτητές.Στον κύκλο αυτό διδάσκονται μαθήματα που σχετίζονται και με τις δύο κατευθύνσεις και αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα από την παιδαγωγική, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τη φιλοσοφία, τη διδακτική ειδικών αντικειμένων, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες και τη στατιστική.
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα κατεύθυνσης(Συνεχής Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες).Η επιλογή των κατευθύνσεων από τους φοιτητές γίνεται στο 5ο εξάμηνο, αφού έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών, με δήλωσή τους, που υποβάλλεται στην Γραμματεία του Τμήματος ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση.
Τα μαθήματα του κοινού κορμού και των κατευθύνσεων είναι είτε υποχρεωτικά(Υ) είτε κατα επιλογή υποχρεωτικά(ΥΕ), είτε ελεύθερες επιλογές(Ε). Τα μαθήματα του κοινού κορμού είναι 3ωρα και πιστώνονται με 3 Διδακτικές Μονάδες(ΔΜ)το καθένα. Τα μαθήματα των κατευθύνσεων είναι 4ωρα ή 3ωρα και πιστώνονται με 4 ΔΜ ή με 3 ΔΜ αντίστοιχα.

Για την λήψη του πτυχίου απαιτούνται 171 Διδακτικές Μονάδες. Από αυτές οι 36 ΔΜ καλύπτονται από μαθήματα του κοινού κορμού, οι 4 ΔΜ από την ξένη γλώσσα, οι 116 ΔΜ από μαθήματα μιας εκ των δύο κατευθύνσεων και οι 15 ΔΜ από μαθήματα ελέυθερης επιλογής. Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και πιστώνεται με 9 ΔΜ. Εναλλακτικά, μπορεί ο φοιτητής να παρακολουθεί εξειδικευμένα μαθήματα στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει, τόσα ώστε να καλύψει τις 9 ΔΜ. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και πιστώνεται με 8 ΔΜ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία» πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:


Για τους φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2006/2007 και μετά

Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία» απαιτούνται:

 • Ο φοιτητής να μην οφείλει περισσότερα από (8) μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων. Δηλαδή να έχουν συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 87 διδακτικές μονάδες (όχι από μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και Ξένης Γλώσσας)

 • Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε (3) από τα 5 προαπαιτούμενα μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση, που έχουν ως εξής:

Για την κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης»:

 1. Οργάνωση και Διοίκηση φορέων Παροχής Δια βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Γ΄ εξάμηνο)

 2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Δ΄ εξάμηνο)

 3. Διδακτική Μεθοδολογία της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Ε΄ εξάμηνο)

 4. Οργάνωση και διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων (Δ΄ εξάμηνο)

 5. Ψυχολογία ανάπτυξης ενηλίκων (Δ΄ εξάμηνο)

Για την κατεύθυνση «Εκπαίδευσης Ατόμων με ειδικές ανάγκες»:

 1. Μαθησιακές Δυσκολίες Ι (Β΄ εξάμηνο)

 2. Διάσπαση Προσοχής, Υπερκινητικότητα & Παρορμητικότητα (Α΄ εξάμηνο)

 3. Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης των ΑμΕΑ (ΣΤ΄ εξάμηνο)

 4. Διαταραχές λόγου και επικοινωνίας (ΣΤ΄ εξάμηνο)

 5. Εκπαίδευση ατόμων με νοητική καθυστέρηση (Ε΄ εξάμηνο)


Για τους φοιτητές που εισήχθησαν πριν το ακαδημαϊκό έτος 2006/2007

 • Ο φοιτητής να μην οφείλει περισσότερα από (8) μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων. Δηλαδή να έχουν συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 87 διδακτικές μονάδες (όχι Ελεύθερης Επιλογής και Ξένης Γλώσσας).

 • Να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε (3) συγκεκριμένα μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση, που έχουν ως εξής:

Για την κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης»:

 1. Οργάνωση και Διοίκηση φορέων Παροχής Δια βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Γ΄ εξάμηνο)

 2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Δ΄ εξάμηνο)

 3. Διδακτική Μεθοδολογία της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Ε΄ εξάμηνο)

Για την κατεύθυνση «Εκπαίδευσης Ατόμων με ειδικές ανάγκες»:

 1. Εισαγωγή στην εκπαίδευση των ΑμΕΑ (Α' εξάμηνο)

 2. Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης των ΑμΕΑ (ΣΤ΄ εξάμηνο)

 3. Μαθησιακές Δυσκολίες Ι (Β΄ εξάμηνο)