Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ των υποψηφίων για θέση ΕΤΕΠ
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θεσσαλονίκη, 21/3/2005


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΕΤΕΠ κατηγορίας ΠΕ για τις εργαστηριακές ανάγκες του Τμήματος Β.Σ.Α.Σ. στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού-στατιστικών πακέτων Ethnograph και Stata ή SPSS.

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2005

10.00-12.00 στο εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος (Β΄ υπόγειο) εξέταση στα πακέτα Ethnograph και Stata ή SPSS

13.00-14.00μμ στην αίθουσα 16 εξέταση στην ξένη γλώσσα

Από την Τριμελή επιτροπή