Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Διάλεξη από το τμ.ΒΣΑΣ, του κ.Σπύρου Δραΐνα, στις 31/3/05
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
διοργανώνει μια σειρά διαλέξεων με τίτλο:
"Οι "μακρινοί" μας γείτονες: οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές
προσεγγίσεις".

Στα πλαίσια αυτής της σειράς, σας καλούμε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη
του κ. Σπύρου Δραΐνα,
Ίδρυμα Ανδρέου Παπανδρέου:

"Andreas Papandreou's Rift with the United States: Making of a Renegade".

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31.3.2005, στις 19:00,
στην Αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος)
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.