Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Διάλεξη του Dr. Ian Lesser, από το τμ. ΒΣΑΣ, στις 7/4/05
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
διοργανώνει μια σειρά διαλέξεων με τίτλο:
"Οι "μακρινοί" μας γείτονες: οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές
προσεγγίσεις".

Στα πλαίσια αυτής της σειράς, σας καλούμε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη
του πολιτικού αναλυτή
Dr. Ian Lesser:

"Transatlantic Relations
in the Broader Middle East"
.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7.4.2005, στις 19:00,
στην Αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος)
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.