Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ημερίδα του τμ. ΒΣΑΣ, "Η σχέση 'Ισλάμ και Δύσης' στις Ανατολικές Σπουδές", στις 12/4/05
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναζητώντας τους όρους κατασκευής της γνώσης για τους εξ Ανατολών «μακρινούς μας γείτονες» διοργανώνει μιαν επιστημονική συνάντηση με θέμα:

«Η σχέση ‘Ισλάμ και Δύσης’ στις Ανατολικές Σπουδές»

στις 12/4/05 στο Παν/μιο Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση σε .pdf...