Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Εκδήλωση έναρξης λειτουργίας Ηλεκτρονικού Κέντρου Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας στις 29/6/05
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος


Έναρξη Προγράμματος Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Βελτίωση της Ποιότητας, της Αποτελεσματικότητας και της Αποδοτικότητας των Υπηρεσιών Υγείας μέσω Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Διοικητικό Επίπεδο

Στις 29 Ιουνίου 2005 και ώρα 7μμ. στην αίθουσα Συνεδριών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνεται εκδήλωση με θέμα:

«IMPROHEALTH: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας»

Η ημερίδα αυτή έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει και να οριοθετήσει την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας (Virtual Healthcare Quality Center). Το κέντρο αυτό αποτελεί μια νέα δομή παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την υποστήριξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων εξ’ αποστάσεως (eLearning) σε θέματα σύγχρονης διοίκησης μονάδων και υπηρεσιών υγείας.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η πρόσκληση ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Συνημμένα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και μια φόρμα δήλωσης συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μάρω Βλαχοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Επιστημονικά Υπεύθυνη Έργου

Τηλ.: 2310-891-867 Fax: 2310-891804

e-mail: mavla@uom.gr:


ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Παναγιώτης Ραΐδης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης Οργανισμών

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Τηλ.: 2310-804-106

Fax: 2310-804-050

e-mail: P.Raidis@euroconsultants.com.gr


Σπύρος Κίτσιου

Υποψήφιος Διδάκτορας

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Επιστημονικός Συνεργάτης του έργου

Τηλ.: 2310-891-728

e-mail: skitsios@uom.gr