Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ανακοίνωση του προγράμματος εξεταστικής Σεπετεμβρίου
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005


AΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΣΑΣ