Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Αλλαγή στην εξέταση του μαθήματος "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΕΥΡΩΠΗ & ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ"
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Θεσ/νίκη, 27/9/2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις του μαθήματος

« ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΕΥΡΩΠΗ & ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ »

των κ. Δ. Καιρίδη και Π. Παππά

θα γίνουν στις 29/9/05 και ώρα 13.00-15.00 στο Αμφ. 5