Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ορκωμοσία του τμήματος στις 2/12/05, ώρα 10.30
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Το τμήμα ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ θα κάνει ορκωμοσία στις
2 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.