Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ανακοίνωση σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Θεσσαλονίκη 15/11/2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 3404/17-10-05:

· το ποσοστό κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου και πτυχιούχων ανωτέρων σχολών διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται για τα Ιδρύματα του Νομού Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 2%.

· Κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά κατατάσσονται σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου

· Κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων καθώς και κάτοχοι ισοτίμων τίτλων προς αυτά σε ξεχωριστό ποσοστό 2% του αριθμού εισακτέων σε αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα Πανεπιστημίου.


Αριθμός εισακτέων στο Τμήμα : 60 (εξήντα)


Ο αριθμός εισακτέων στο Τμήμα ΒΣΑΣ με κατατακτήριες εξετάσεις σύμφωνα με το παραπάνω νόμο διαμορφώνεται ως εξής:

Σχολή ή Τμήμα Προέλευσης

Αριθμός εισακτέων

ΑΕΙ

& ανώτερες σχολές διετούς κύκλου

1( ποσοστό 2% επί 60 εισακτέων)

ΤΕΙ

3 (ποσοστό 5% επί 60 εισακτέων)

Ανώτερες σχολές

υπερδιετούς κύκλου σπουδών

1 ( ποσοστό 2% επί 60 εισακτέων)


Από την επιτροπή διενέργειας των κατατακτηρίων εξετάσεων