Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Το Τμήμα θα δέχεται αιτήσεις για μετεγγραφές εσωτερικού από 5/12/05 - 23/12/05
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Το Τμήμα θα δέχεται αιτήσεις για μετεγγραφές εσωτερικού 15 εργάσιμες ημέρες από 5-12-05 μέχρι 23-12-05.
Θα ισχύουν οι αντιστοιχίες που ήδη υπάρχουν στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Εκ της γραμματείας.