Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ανακοίνωση για τους υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής να τηλεφωνήσουν συντόμως στη γραμματεία για να ενημερωθούν για τις επιτηρήσεις της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2006, ώστε να μη δημιουργούνται κωλύμματα κατά τη διάρκεια αυτών. Ευχαριστούμε.