Η δράση ΔΙΟΔΟΣ της ΓΓΕΤ διευκολύνει τους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην απόκτηση ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Τεχνολογία
Η δράση ΔΙΟΔΟΣ διευκολύνει τους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην απόκτηση υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο (μέσω δικτύων ADSL) με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Βασικός στόχος της δράσης ΔΙΟΔΟΣ είναι η προώθηση και ανάπτυξη της ευριζωνικότητας στην εκπαιδευτική κοινότητα, με σεβασμό στο ισχύον εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και στις αρχές της διαλειτουργικότητας και της τεχνολογικής ουδετερότητας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...