Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κ.Γιέλιτς
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θεσσαλονίκη, 1/6/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τα μαθήματα
« Σερβικά ΙV » ΣΤ΄ εξαμήνου,
« Σερβικά VΙ » &« Σερβικά Κείμενα.. » Η΄εξ
η κ. Μ. Γιέλιτς θα κάνει
την Πέμπτη 15-6-2006 και ώρα 13.00
στην αιθ 235 συνάντηση για απορίες σχετικά με τις εξετάσεις
(και για τα δύο έτη).

Από τη Διδάσκουσα