Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα "Διπλωματική Ευρωπαϊκή Ιστορία"
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θεσσαλονίκη, 1/6/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι φοιτητές έχουν το μάθημα «Διπλωματική Ευρωπαϊκή Ιστορία»
του ΣΤ΄ εξαμήνου και θέλουν να
εξετασθούν προφορικά
να το δηλώσουν άμεσα στη Γραμματεία.

Οι προφορικές εξετάσεις θα γίνουν
την Δευτέρα 5-6-06 στις 18.00 μμ
στο Γραφείο 212 της κ. Λαγάνη.

Από τη Διδάσκουσα