Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα "Ο Αραβοισλαμικός κόσμος..."
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θεσσαλονίκη, 1/6/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι προφορικές εξετάσεις του μαθήματος
«Ο Αραβοισλαμικός κόσμος 10ος-15ος αιώνας»
του ΣΤ΄ εξαμήνου θα γίνουν
την Δευτέρα 5-6-06 στις 11.00 πμ
στην αίθουσα 16
και όχι στο γραφείο του κ. Μπαντάουι

Από τη Γραμματεία