Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ανακοίνωση για το μάθημα της κ.Γεμιντζή
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θεσσαλονίκη, 1/6/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το μάθημα « Ρωσικά ΙV » του Δ΄ εξαμήνου η κ. Ν. Γεμιντζή θα κάνει
την Παρασκευή 2-6-2006 και ώρα 11.00-12.00
στην αιθ 3 συνάντηση για απορίες σχετικά με τις εξετάσεις
(και για τα δύο τμήματα).

Από τη Διδάσκουσα