Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Πρόγραμμα εξεταστικής Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2006 για τους φοιτητές του τμήματος επί πτυχίω
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος


Δείτε το σχετικό σύνδεσμο με το πρόγραμμα εξετάσεων