Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ανακοίνωση για το μάθημα 'Μετανάστες & Πρόσφυγες στην Αν Ευρώπη'
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Θεσσαλονίκη, 3/10/2006

Όσοι φοιτητές οφείλουν το μάθημα «Μετανάστες & Πρόσφυγες
στην Αν Ευρώπη» του Ε΄ εξαμήνου και έχουν παραδώσει την υποχρεωτική εργασία μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του μαθήματος που θα γίνουν την Παρασκευή 6-10-2006 και ώρα 17.00-19.00 στην αίθ 235

Από τη Γραμματεία