Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ανακοίνωση για το μάθημα 'Λαοί και Ιστορία της πρώην ΕΣΣΔ'
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θεσσαλονίκη, 3/10/2006

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Λαοί και Ιστορία της πρώην ΕΣΣΔ» θα γίνουν την Πέμπτη 5-10-2006 δύο ώρες νωρίτερα και ώρα 13.00-15.00 στην αίθ 235

Από τη Γραμματεία