Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Η ορκωμοσία του τμήματος Εφ.Πληροφορικής στις 7/11/06
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΩΡΑ 11.ΟΟ