Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πινακας Καταταξης πτυχιουχων παραγωγικών σχολων Αστυφυλ. Υπαξ. 2006-2007
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

 

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

 Βαθμός Πτυχίου

Σχολή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Καραμούζης Νικόλαος*

Γρηγόριος

 

9,54

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

2

Βαρανίκας Θωμάς

Στυλιανός

 

9,24

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

3

Ανατολίτης Χρήστος

Ιωάννης

 

8,88

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

4

Μαυροπούλου Γεωργία

Αναστάσιος

 

8,86

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

5

Γάκης Ανδρέας

Ιωάννης

 

8,78

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

6

Καραγκιοζάκη Μαρία

Καρυοφύλλης

 

8,69

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

7

Νικολαϊδης Αβραάμ

Κωνσταντίνος

 

8,56

Υπαξιωματικών

8

Ψαρράς Αριστείδης

Γεώργιος

 

8,42

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

9

Γραμματόπουλος Σταύρος

Ανέστης

 

8,42

Υπαξιωματικών

10

 Ριζάκης Μιχαήλ

Γεώργιος

 

8,32

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

11

Αραμπατζής Γεώργιος

Δημήτριος

 

8,27

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

12

Παυλίδης Αριστείδης

Θεόδωρος

 

8,27

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

13

Νικηφορίδης Φώτιος

Κωνσταντίνος

 

8,20

Υπαξιωματικών

14

Μηλώσης Κωνσταντίνος

Βασίλειος

 

8,17

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

15

Κεφτένης Αθανάσιος

Γεώργιος

 

8,15

Υπαξιωματικών

16

Ψαθάς Θωμάς

Δημήτριος

 

8,15

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

17

Ζυγούρης Βάιος

Επαμεινώνδας

 

8,14

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

18

Κούκος Αντώνιος

Θεόδωρος

 

8,00

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

19

Βύττας Βασίλειος

Μιλτιάδης

 

7,95

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

20

Κοντονικόλας Τριαντάφυλλος

Νικόλαος

 

7,79

Αστυνομική-Πυροσβεστική Ακ.

21

Ρούντας Χρήστος

Ιωάννης

 

7,76

Υπαξιωματικών

22

Καρακασίδης Χαράλαμπος

Μιχαήλ

 

7,74

Υπαξιωματικών

23

Μπατσίλας Γεώργιος

Δημήτριος

 

7,67

Υπαξιωματικών

24

Σιάκκα Φωτεινή

Ανέστης

 

7,61

Υπαξιωματικών

25

Αλμπανίδης Δήμος

Δημήτριος

 

7,61

Υπαξιωματικών

26

Κογιώνης Σωτήριος

Σπυρίδων

 

7,48

Υπαξιωματικών

27

Παπαεμμανουήλ Εμμανουήλ

Γεώργιος

 

7,16

Υπαξιωματικών

28

Μπατσίλας Κωνσταντίνος

Δημήτριος

 

6,73

Υπαξιωματικών

 

 

 

 

 

 

 

* Ο κ. Καραμούζης έχει υποβάλει δυο αιτήσεις με δύο διαφορετικά πτυχία (Αστυνομικής Ακαδημίας

 

με βαθμό 19,085 και Πτυχίο Σχολής Αξιωματικών Αστυνομίας με βαθμό 19,27 )