Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ανακοίνωση για τις δηλώσεις των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές όλων των ετών να προσέλθουν στη Γραμματεία καθημερινά 10.00 πμ - 14.00 μμ με τα βιβλιάρια σπουδών
για δηλώσεις μαθημάτων εαρινών εξαμήνων

από την Πέμπτη 1-3-2007 μέχρικαι την Τετάρτη 14-3-2007.

Δεν θα υπάρξει παράταση.Από τη Γραμματεία