Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Οι επιτυχόντες στις κατατάξεις πτυχιούχων
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι παρακάτω επιτυχόντες στις κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Περιστέρη Σταματία του Γεωργίου (πτυχ.ΑΕΙ)
Καλέλη Αικατερίνη του Δημητρίου (πτυχ.ΤΕΙ)
Κοσσυφίδου Χριστίνα του Αναστασίου (πτυχ.ΤΕΙ)
Πούλιου Καλλιόπη του Νικολάου (πτυχ.ΤΕΙ)
Καραμούζης Νικόλαος του Γρηγορίου (πτυχ Αστ. Ακαδ.)

να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος με έξι φωτογραφίες και την αστυνομική τους ταυτότητα για να εγγραφούν.Από τη Γραμματεία