Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος στις 19/4/2007
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η γραμματεία του Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ενημερώνει ότι η ορκωμοσία θα
γίνει την Πέμπτη 19/4/07 και ώρα 11:00 στην αίθουσα τελετών του Παν/μίου.