Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(Οικονομικών & Κοινωνικών Σπουδών)
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

17 Απριλίου 2007

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 

Προκηρύσσονται οι θέσεις που έχει εξασφαλίσει το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μέχρι σήμερα στο Πρόγραμμα ERASMUS για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 (Α΄ εξάμηνο).

Οι θέσεις που προσφέρονται είναι οι εξής:

1.      Univerersitat Autonoma de Barcelona, Spain (Θέσεις 2)
2.      Technische Universitat Berlin, Germany (Θέσεις 2)
3.      Universite Vincennes Saint-Dennis, France (Θέσεις 2)

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου 2007 στη Γραμματεία του Τμήματος (κ. Βίκυ Βαλάνη) και πρέπει να περιλαμβάνουν:

1.      Έντυπη Αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία)
2.      Υπεύθυνη Δήλωση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία)
3.      Έντυπο “LEARNING AGREEMENT” του ξένου πανεπιστημίου, με τo μάθημα στο οποίο θα γίνει η εγγραφή και αντιστοίχιση αυτού με το μάθημα του Τμήματος, κατόπιν επαφής με μέλη ΔΕΠ συναφών μαθημάτων (Υποβάλλεται μετά την επιστροφή) .
4.      Αναλυτική Βαθμολογία
5.      Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας
6.      Βεβαιώσεις παρακολούθησης Ξένων Γλωσσών

Τα κριτήρια επιλογής από όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις εγκαίρως θα είναι τα εξής:

1.       Να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του Α’ έτους σπουδών.
2.      Ο Μέσος Όρος Βαθμολογίας στα μαθήματα
3.      Το επίπεδο Γλωσσομάθειας για την αντίστοιχη γλώσσα (Πτυχία, Βεβαιώσεις)
[Αγγλικά: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2,
Lower, Proficiency]
[Ισπανικά:
Basico, Intermedio]
[Γερμανικά: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2]
[Γαλλικά: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2,
Delf]
4.      Προσωπική Συνέντευξη από τον υπεύθυνο του προγράμματος ERASMUS

Τσόπογλου Σταύρος, Καθ. Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Εφ. Πληροφορικής)
(Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ Προγράμματος
ERASMUS)
Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη 54621
Τηλ.:  (0030-31) 981-889
FAX.: (0030-31) 844-536
E_mail: tsopstav;@</I>uom.gr
ώρες γραφείου: Τρίτη-Πέμπτη 11:00-13:00