Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ενημέρωση των πρωτοετών του τμ. ΒΣΑΣ στις 28/9/07
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θεσσαλονίκη, 18/9/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι πρωτοετείς φοιτητές
του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών
καλούνται
να προσέλθουν για ενημέρωση
σχετικά με την επιλογή ξένης γλώσσας
την Παρασκευή 28/9/2007 και ώρα 13.30
στο αμφιθέατρο 5

στον 1ο όροφο πάνω από την Γραμματεία


Από την Γραμματεία