Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ορκωμοσία του τμήματος Εφ.Πληροφορικής στις 6/11/2007
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η ορκωμοσία του Τμήματος Εφαρμ.Πληροφορικής θα γίνει την Τρίτη 6 Νοεμβρίου ώρα 10.00 στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου.

Από τη γραμματεία του τμήματος