Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Αναβολή των εξετάσεων της 31/1/08 για τις 11/2/08
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Τα μαθήματα της Πέμπτης 31/1/2008 μεταφέρονται όπως έχουν με την ίδια σειρά τη Δευτέρα 11/2/2008