Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ορκωμοσία τμήματος στις 20/3/2008
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 20/3/2008 ΩΡΑ 11.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ

Από την γραμματεία του τμήματος