Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ανακοινώσεις διδακτορικών διατριβών για τις 19/6/08
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Πέμπτη 19/6/2008, ώρα 10:15 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, κτίριο Κ, 3ος όροφος, θα πραγματοποιηθεί (ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής) από την
κ. Θεοδώρα Καραμανλή
η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της με θέμα

«Η Επίδραση της Μετανάστευσης στην Αγορά Εργασίας και στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα».

Εκ της Γραμματείας του τμήματος Β.Σ.Α.Σ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Πέμπτη 19/6/2008, ώρα 12:15 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, κτίριο Κ, 3ος όροφος, θα πραγματοποιηθεί (ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής) από τον
κ. Θεοχάρη Σιώτη
η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του με θέμα

«Συγκριτική Μελέτη της Αναπτυξιακής Πορείας Καπιταλιστικών και Σοσιαλιστικών Οικονομιών. Συγκριτική ανάλυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ελλάδας μεταπολεμικά και της Βουλγαρίας μέχρι τη μετάβασή της στον καπιταλισμό».

Εκ της Γραμματείας του τμήματος Β.Σ.Α.Σ.