Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πληροφορίες για τις εγγραφές των επιτυχόντων στο τμήμα ΒΣΑΣ
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2008 2009

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στις πανελλήνιες εξετάσεις γίνονται από Τρίτη 16/9/2008 έως την Τρίτη 30/9/2008 και κατά τις ώρες 11:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ., τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής:

Δικαιολογητικά Εγγραφών

Ι. Έξι (6) μικρές φωτογραφίες έγχρωμες.

Ι Ι. Φωτοαντίγραφο Α.Δ. Ταυτότητας.

Ι Ι Ι. Θεωρημένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου (Χορηγείται από το Λύκειο)

IV. Βεβαίωση πρόσβασης στην Γ΄ βάθμια εκπαίδευση (Χορηγείται από το Λύκειο)

V. Ακτινογραφία θώρακος από Δημόσιο Νοσοκομείο ή κέντρο υγείας.