Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ανακοίνωση για την ορκωμοσία του τμήματος Εφ.Πληρ/κής στις 11/11/08
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΤΙΣ 11/11/2008 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Από Γραμματεία