Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ανακοίνωση για την ορκωμοσία του τμήματος ΒΣΑΣ στις 4/11/08
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Θεσσαλονίκη, 22/10/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2008 & ώρα 11.00 π.μ. θα γίνει τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος.
Όσοι από τους φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους, καλούνται στη Γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2008 για τελικό έλεγχο βαθμολογίας, προσκομίζοντας:

  • Αίτηση για συμμετοχή στην ορκωμοσία
  • Βιβλιάριο σπουδών
  • Δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου
  • Κάρτα σίτισης
  • Βιβλιάριο υγείας
  • Βεβαίωση βιβλιοθήκης (για τη μη οφειλή βιβλίων)
  • Παράβολο 18 Ευρώ (από την Οικ. Υπηρ. του Παν/μίου)Από την Γραμματεία