Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ανακοίνωση για την πτυχιακή εξεταστική του Ιανουαρίου 2009
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θεσσαλονίκη, 28/11/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος καλούνται να δηλώσουν για την πτυχιακή εξεταστική του Ιαν. 09 σε ποια εαρινά μαθήματα θέλουν να εξεταστούν.
Εξετάσεις θα γίνουν μόνο σε μαθήματα που διδάχτηκαν στο εαρινό εξάμηνο 2007 08.
Όσοι χρωστούν παλαιό μάθημα που σταμάτησε να διδάσκεται, θα πρέπει να δηλώσουν αντίστοιχο εαρινό μάθημα που διδάχτηκε πέρυσι.
Όσοι χρωστούν παλαιό μάθημα που σταμάτησε να διδάσκεται, και αντιστοιχήθηκε με χειμερινό μάθημα δεν το δηλώνουν και θα εξεταστούν στο νέο χειμερινό μάθημα.
Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία ως την Παρασκευή 12-12-07.

Προσοχή στον πίνακα των αντιστοιχιών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007-08
ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

1. ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝ & ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
4. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
8. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
9. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
10. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
11. ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΟΙ ΛΑΟΙ: ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
13. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ
14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
15. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
16. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ
17. ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
18. E-BUSINESS
19. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
20. Η ΑΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ
21. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
23. ΕΘΝΟΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
24. ΘΕΜΑΤΑ ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
25. ΘΕΜΑΤΑ ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
26. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝ ΕΥΡΩΠΗ
27. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
28. ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29. ΕΑΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
30. ΕΑΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
31. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β΄ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΩΝ