Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ορκωμοσία του τμ. Εφ.Πλ. στις 20/5/09
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΩΡΑ 11.00 Π.Μ.

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΣ.