Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Δημόσια υποστήριξη διατριβής απο την κ.Πασχαλούδη Ελ. στις 6/7/09
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Δευτέρα 6/7/2009, ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, κτίριο Κ, 3ος όροφος, θα πραγματοποιηθεί (ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής) από την κ. Ελένη Πασχαλούδη με τίτλο: «Η δεκαετία του 1940 στην ρητορική των ελληνικών παρατάξεων: η πολιτική χρήση του παρελθόντος κατά την περίοδο 1950-1967», η δημόσια υποστήριξη της διατριβής.Εκ της Γραμματείας του τμήματος Β.Σ.Α.Σ.