Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Δημόσια υποστήριξη διατριβής απο τον. κ.Μέκο Κων. στις 8/7/09
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Τετάρτη 8/7/2009, ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, κτίριο Κ, 3ος όροφος, θα πραγματοποιηθεί (ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής) από τον κ. Κων/νο Μέκο δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του με τίτλο «Επίδραση των ελέγχων και των κυρώσεων στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων».

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος Β.Σ.Α.Σ.