Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Αλλαγές στο πρόγραμμα εξετάσεων - εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2009
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Β’ εξάμηνο:
1. Το μάθημα Εισαγωγή στην Ανάλυση Αλγορίθμων αντί 15:00-17:00 θα εξεταστεί 11:00-13:00.

Δ’ εξάμηνο:
2. Το μάθημα Δικτυακός Προγραμματισμός αντί της Τρίτης 8/9 και ώρα 11:00-13:00 θα εξεταστεί την Τετάρτη 9/9 και ώρα 9:00-11:00.

Ε’ εξάμηνο:
3. Το μάθημα Γραφικά Η/Υ αντί να εξεταστεί την Τρίτη 8/9 και ώρα 11:00-13:00 στα ΑΜΦ 8,9,10,11,12,13 θα εξεταστεί την Τετάρτη 2/9 και ώρα 17:00-19:00 στα ΑΜΦ 2,3,12,13.

4. Το μάθημα Δίκτυα αντί να εξεταστεί την Τετάρτη 2/9 και ώρα 17:00-19:00 θα εξεταστεί την Τρίτη 8/9 και ώρα 11:00-13:00.

5. Το μάθημα Εφαρμοσμένη Οικονομική ΙΙ αντί 14:00-16:00 στο ΑΜΦ 12 θα εξεταστεί 16:00-18:00 στο ΑΜΦ 13.

ΣΤ’ εξάμηνο:
6. Το μάθημα Ανάπτυξη Δικτύων αντί 10:00-11:00 θα εξεταστεί 10:30-11:30.

Η’ εξάμηνο:
7. Το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη-Έμπειρα Συστήματα αντί της Πέμπτης 3/9 και ώρα 17:30-20:30 στα ΑΜΦ 2,3,12,13 θα εξεταστεί την Παρασκευή 25/9 και ώρα 16:00-19:00 στα ΑΜΦ 2,11,12,13.

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν νωρίτερα από ότι προβλεπόταν με τη δεύτερη έκδοση τέθηκαν σε υπογράμμιση.

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2009