Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Παραλαβή των πτυχίων (παπύρων) για τους αποφοίτους του τμήματος ΒΣΑΣ
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι πάπυροι (πτυχία) των αποφοίτων του Τμήματος Β.Σ.Α.Σ. οι οποίοι ορκίστηκαν μέχρι και την 11/5/2009 έχουν τυπωθεί και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τους παραλαμβάνουν από την Γραμματεία του τμήματος με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.

(ώρες γραμματείας Δ., Τρ., Τ. Π. 11:30 – 13:00 & Παρ. 11:00 – 12:30)