Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Δικαιολογητικά εγγραφής για τους επιτυχόντες σπουδαστές
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 - 2010
Οι εγγραφές των επιτυχόντων στις πανελλήνιες εξετάσεις γίνονται από Τετάρτη 16/9/2009 έως την Τετάρτη 30/9/2009 και κατά τις ώρες 11:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ., τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής:
Δικαιολογητικά Εγγραφών

Ι. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου (Χορηγείται από το Λύκειο)

Ι Ι. Α. Δ. Ταυτότητας ή επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο του Α.Δ. Ταυτότητας.

Ι Ι Ι. Έξι (6) μικρές φωτογραφίες έγχρωμες.

IV. Αντίγραφο Βεβαίωσης πρόσβασης στην Γ΄ βάθμια εκπαίδευση
(Χορηγείται από το Λύκειο)

V. Αίτηση εγγραφής και Υ. Δ. (Χορηγούνται από την Γραμματεία)

VΙ. Κατά την ημέρα της εγγραφής οι εγγραφόμενοι αποστέλλονται στο ΑΧΕΠΑ για Ακτινογραφία Θώρακος και Ιατρική γνωμάτευση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί πρόσφατη (έως δύο μηνών) Ακτινογραφία θώρακος από Δημόσιο Νοσοκομείο ή κέντρο υγείας.