Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 – 2010

Οι υποψήφιοι για εγγραφή για λόγους υγείας χωρίς εξετάσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από Τετάρτη 16/9/2009 έως την Τετάρτη 30/9/2009 και κατά τις ώρες 11:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ., τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1.Αίτηση εγγραφής προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος (χορηγείται από την Γραμματεία).

2.Πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Νομού σας.

3.Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου.

4.Ταυτότητα ή επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας.