Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2003
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Έχει καταρτιστεί το πρόγραμμα εξετάσεων για την περιόδο Σεπτεμβρίου 2003.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό σύνδεσμο στη σελίδα του τμήματος