Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 - 2010
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Αδάμου Γεώργιος

2

Ακριβόπουλος – Χιουζ Αλέξανδρος

3

Αναστασιάδης Αλέξανδρος – Αθανάσιος

4

Αναστασιάδης Νικόλαος

5

Βλαδίκα Ευαγγελία

6

Γκούβα Δέσποινα

7

Γκουτζελούδης Αβραάμ

8

Δαρδούμπας Αθανάσιος

9

Μαρμαρέλη Παναγιώτα

10

Μπούρας Μιχαήλ

11

Μπουρνουξούζη Σεβαστή

12

Νικολαΐδης Παναγιώτης

13

Παπαδημητρίου Μαρία

14

Τοπαλίδης Γεώργιος

15

Τσιολάκης Γεώργιος

16

Χαραλαμπίδου Αφροδίτη – Ελένη

17

Χαραλαμπίδου Ελένη

18

Χατζηπαραδείση Ιφιγένεια

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

1.                Διαγραφή από το Τμήμα εισαγωγής

2.                Δελτίο ιατρικής εξέτασης (όσοι κάνατε εξετάσεις στο Τμήμα εισαγωγής)

3.                Απολυτήριο Λυκείου

4.                4 φωτογραφίες

5.                Ταυτότητα – φωτοτυπία ταυτότητας

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:  Μέχρι την Παρασκευή 22-1-2010 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

1

Ρίζος Κωνσταντίνος

2

Ροδίτη Άρτεμις

 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1

Κουμάρης Δημήτριος

 

Από την Γραμματεία